ติดตั้งงานตู้ SIEMENS Soft Starter ให้กับโรงโม่หินในจังหวัดตาก