3RW50 ซอฟท์สตาร์ทเตอร์ ซีเมนส์ (SOFT STARTER SIEMENS)

ซอฟท์สตาร์ทเตอร์ ซีเมนส์ (SOFT STARTER SIEMENS) รุ่น 3RW50

เป็นรุ่นที่ใช้การควบคุมแบบ 2 เฟส เช่นเดียวกับรุ่นเล็ก ดีไซน์โดยใช้ระบบ Hybrid switching เพื่อลดขนาดและการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบมากขึ้น (Power Loss) ติดตั้ง Bypass ในตัว มาพร้อมฟังก์ชั่น Soft Torque เพื่อลดการทำงานทางด้าน Mechanic ลง ยืดอายุการใช้งานมอเตอร์ให้นานขึ้น ในรุ่นนี้สามารถเพิ่มหน้าจอ และ communication ได้อีกด้วย เหมาะกับงานควบคุมที่เชื่อมต่อกับระบบ Automation มากยิ่งขึ้น

รองรับขนาดโหลดของมอเตอร์ตั้งแต่ 143 A (75 kW) ไปจนถึง 570 A ( 315 kW) ที่ Ue 200-480V และ 200-600V

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “3RW50 ซอฟท์สตาร์ทเตอร์ ซีเมนส์ (SOFT STARTER SIEMENS)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Poducts

Scroll to Top